Blogartikel

Hoe we onze eigen klimaatimpact inzichtelijk maken met Net Zero Cloud

Blogartikel

Auteur: Timon Schrijver

Publicatie: 28 november 2023

Branche(s): Maakindustrie, Zakelijke dienstverlening, Non Profit, Onderwijs

Hoe we onze eigen klimaatimpact inzichtelijk maken met Net Zero Cloud

Vandaag was het ‘Green Friday’, de tegenhanger van de koopgekte rond ‘Black Friday’. De initiatiefnemers achter Green Friday roepen consumenten op om te kiezen voor duurzame, kwalitatieve producten en producenten die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een mooi tegengeluid, waardoor we zelf ook even uit de waan van de dag worden gehaald. Als Cobra hebben wij namelijk ook impact op het klimaat en onze omgeving. Nu kunnen we natuurlijk rücksichtslos bomen gaan planten, maar we zijn toch op zoek naar meer onderbouwing. Hoe groot is onze eigen impact eigenlijk? En waar komt onze CO2-uitstoot eigenlijk vandaan? Tijd om dat in kaart te brengen!

Door Timon Schrijver

Om grip op onze eigen klimaatimpact te krijgen, hanteren we de stappen uit ons eBook ‘In 10 stappen naar een meetbare en onderbouwde CO₂-uitstoot’. Als Salesforce-goeroes leggen we alle data over deze tien stappen uiteraard vast in Net Zero Cloud. We nemen je mee in de stappen en leggen uit wat we daar precies hebben gedaan.

 1. Bedrijfsactiviteiten inzichtelijk maken

Voordat we allerlei verbeteringen doorvoeren, willen we weten waar Cobra op dit moment staat. Daarvoor moeten we eerst inzichtelijk hebben welke activiteiten voor veel (of weinig) uitstoot zorgen, om vervolgens de juiste doelen en strategie te bepalen. Kortom, we zijn onze bedrijfsactiviteiten gaan inventariseren binnen de drie scopes zoals die zijn geformuleerd in de Greenhouse Gas Protocol, de internationale standaard om uitstoot te kwantificeren. Wat hebben we zoal uitgezocht?

  • Het aardgasverbruik
  • Elektriciteitsverbruik
  • Voertuigemissies
  • Treinreizen

Dit is voor ons de start van onze inventarisatie. We hebben nog niet alle bedrijfsactiviteiten als emissiebron in kaart gebracht. Verdere verdieping in de scope 3 emissies ontbreekt nog, waar we tot op heden slechts beschikking hadden tot de gemaakte treinreizen met OV Business. Maar je moet ergens beginnen. De volgende stap is bijvoorbeeld om de emissies te achterhalen rondom ingekochte goederen/diensten van leveranciers en het inzichtelijk maken van de afvalstromen. Dat doen we – zelfs in onze relatief kleine organisatie – door meer collega’s vanuit diverse rollen hierbij te betrekken en verantwoordelijk te maken voor bepaalde acties. Zo zorgen we voor betrokkenheid binnen Cobra en verzamelen we waardevolle informatie om inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot.

2. Meetbare doelen opstellen

De volgende stap is om realistische en meetbare doelen te stellen om de CO₂-uitstoot te verminderen. Zoals gezegd krijgen we hier stapsgewijs meer grip op. Toch stellen we nu al doelen, om de vooruitgang duidelijk te maken. Daarvoor gebruiken we de SMART-methode: specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden. Vervolgens hebben we die targets vertaald naar meetbare doelen om het bewustzijn in de organisatie te vergroten.

Net Zero

eBook

In 10 stappen naar een meetbare en onderbouwde CO₂-uitstoot

Duurzaamheid is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. In dit eBook bieden we je de handvatten om meer inzicht te krijgen in je CO₂-uitstoot en actie te ondernemen.

 4 & 5. Benodigde data verzamelen en analyseren

Tijdens deze fase kijken we kritisch welke data relevant is en waar we die data vandaan kunnen halen. Deze informatie hebben we inderdaad bij punt 1 al deels op een rij gezet. Goed om je te realiseren dat je waarschijnlijk grote hoeveelheden informatie uit allerlei bronnen samen moet brengen. Dat wil je liever niet handmatig doen en juist wel in één omgeving vastleggen die je later makkelijk kan uitbreiden met meer informatie. Dat is waarom wij Net Zero Cloud van Salesforce gebruiken. Dit systeem is namelijk speciaal ontwikkeld om het proces van A tot Z te stroomlijnen. Databronnen kunnen met de juiste API/integratie gekoppeld worden aan de software om alles goed, betrouwbaar en eenvoudig te verzamelen in de frequentie die je organisatie nodig heeft.

In Net Zero Cloud kunnen we onze doelen vastleggen, initiatieven koppelen aan die doelen en dagelijks de voortgang meten. Zo hebben we direct een compleet beeld van de initiatieven die er liggen en wat voor impact die hebben op onze strategie. Dat is geen eenmalig proces, maar blijven we continu doen. De analyses die we uitvoeren, breiden we steeds verder uit om een gedetailleerder beeld te krijgen van alle processen die van invloed zijn op onze klimaatimpact. Het grootste voordeel van net zero-tooling is dat we meer tijd hebben voor het analyseren van de data, in plaats van data-manipulatie en het beheren van datakwaliteit, om de juiste resultaten te krijgen.

6. Een actieplan maken

Nu we voldoende (eerste) inzichten hebben verkregen, is het tijd om in actie te komen. Op basis van de data bepalen we welke initiatieven we gaan starten om onze CO₂-uitstoot te compenseren of terug te brengen. Door doelen te stellen aan acties, creëren we een gevoel van urgentie en voorkomen we dat initiatieven te vrijblijvend zijn. Hierover willen we op korte termijn onze exacte plannen met de buitenwereld gaan delen.

7. Implementeer veranderingen

Nadat onze acties zijn bepaald, hebben we de veranderingen geïmplementeerd. In Net Zero Cloud hebben we alle tools om die net zero-initiatieven van begin tot eind te managen. Voor ieder initiatief leggen we mijlpalen, verantwoordelijkheden, taken en middelen vast. Zo werken we met Cobra samen in dezelfde omgeving en met dezelfde informatie. Op termijn is het de bedoeling dat we samen meer zicht hebben op de status van initiatieven, budgetten, planning en wie waar precies verantwoordelijk voor is.

8. Controleer en meet resultaten

Om meer inzicht te krijgen in de resultaten van onze initiatieven gebruiken we dashboards. We visualiseren op een eenvoudige manier de belangrijkste ontwikkelingen over onze klimaatimpact als gevolg van onze in kaart gebrachte bedrijfsactiviteiten. Zo willen we met ingang van volgend jaar een nauwkeurig beeld creëren van de uitstoot die we genereren binnen de drie scopes. In de toekomst willen we ook dashboards om het energieverbruik van ons kantoor te vergelijken met soortgelijke gebouwen in Nederland. Hierover kunnen we daarna dan in gesprek met onze betrokken relaties. Of we brengen de impact van onze zakelijke reizen in kaart en hoe die zich verhouden tot de totale uitstoot van onze organisatie. Best handig!

9. Resultaten rapporteren

Tot slot willen we de inzichten uiteindelijk ook vertalen naar informatie voor toezichthouders en stakeholders. Dat is nu nog niet verplicht, maar dat gaat wel gebeuren in de toekomst. Met behulp van Net Zero Cloud kunnen we het onszelf gemakkelijk maken om automatisch rapportages in lijn met gestelde GRI- en ESRS-standaarden op te stellen op basis van onze verzamelde gegevens. Hiermee kunnen we op termijn dan een CO2-boekjaar afsluiten en onszelf langs de meetlat van de standaarden leggen. Best praktisch als we bijvoorbeeld periodiek alle partijen op de hoogte wilt houden van initiatieven en relevante cijfers voor potentiële energie-audits.

Bomen planten

We zijn bij Cobra nog lang niet klaar zijn met het inzichtelijk maken van onze eigen impact op het klimaat. En er liggen acties om strakkere doelen en bijbehorende initiatieven te definiëren en op te stellen in het actieplan. Komend jaar gaan we de volgende stappen zetten om binnen scope 1, 2 en 3 alle bedrijfsactiviteiten te inventariseren. Dankzij Net Zero Cloud creëren we één omgeving die volledig in de cloud draait, waarin onze data uit verschillende bronnen samenkomt.

Hoewel we nog geen volledig beeld hebben van onze impact, starten we binnenkort alvast met het compenseren van onze CO2-uitstoot. Dit doen we door een donatie te doen aan Trees For All en zo een flink aantal bomen te planten. Een kleine eerste stap, maar alle beetjes helpen. We houden je uiteraard op de hoogte van de voortgang!